Loading...
Đường đến2018-06-14T12:21:48+00:00

Đường đến

DAESHIN Electronics
Số 970-24 Wolchul-dong, Buk-gu, thành phố Gwangju
TEL : +82-62-973-9516 l FAX : +82-62-973-9518
ds-co@daum.net

Company in Brief

Company Name DAESHIN electronics co., LTD
Business Type Chế tạo, buôn bán sỉ lẻ, dịch vụ
Year Established Dec. 2009
Location Khu phức hợp công nghiệp công nghệ cao thành phố Gwangju
President Jeong-il, PARK
Phone 062-973-9516
Fax 062-973-9518
e-Mail (Overseas Sales & Marketing) ds-co@daum.net
Address Số 970-24 Wolchul-dong, Buk-gu, thành phố Gwangju